Rekonstrukce bytových jader

Jak postupovat

ctverec
Kontaktujte nás s dostatečným časovým předstihem před rekonstrukcí telefonicky, e-mailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Náš pracovník si s Vámi dohodne schůzku v pro Vás vhodném čase (i v podvečerních hodinách). Schůzka je vždy přímo na místě realizace, abychom byli skutečně schopni udělat nabídku "na míru" Vašim požadavkům. Délka schůzky je cca. 45 minut. Vzhledem k dostupnosti kapacit a materiálu je třeba nás kontaktovat co nejdříve (nejlépe 2 měsíce před zamýšlenou rekonstrukcí). V případě složitější rekonstrukce a nutnosti vypracování stavebního povolení je potřeba počítat alespoň s 3-mi měsíci pro vyřízení nutných formalit. V případě, že nás kontaktujete beprostředně před rekonstrukcí může se stát, že nebudeme z kapacitních důvodů schopni Vaši rekonstrukci realizovat.
ctverec
Vše zaměříme a vypracujeme individuální nabídku Naš pracovník s Vámi probere Vaše představy, zaměří a prověří aktuální stav jádra. ZDARMA zpracuje individuální nabídku přesně dle aktuálního stavu a Vašich představ o vzhledu a použítých materiálech. Inspairaci pro výběr materiálů můžete získat na stránkách našich dodavatelů. Součástí nabídky je rozvněž výkres budocího stavu. Tato nabídka je položková. Díky tomu skutečně víte co za své investice do nemovitosti dostáváte. Tato nabídka je zároveň přilohou smlouvy a díky tomu je jasné, co skutečně v rámci realizace bude provedeno. Cena této nabídky je pro nás závaznázná a její výši Vám garantujeme po dobu 2 měsíců od vypracování nabídky.
ctverec
Finalizace a uzavření smlouvy Naše zkušenost říká, že vybrat vše nelze napoprvé. Proto před uzavřením smlouvy s klientem projdeme a potvrdíme, případně dovybereme, materiály a zařizovací předměty. Podepíšeme smlouvu o dílo s konečnou cenou a termínem realizace. Od této chvíle předáváte všechny starosti nám.