Rekonstrukce bytových jader

Průběh rekonstrukce

Normální délka realizace je 10-13 pracovních dnů dle náročnosti.

1. Návrh a vizualizace
Tato fáze není ještě čistě realizační fází vlastní rekonstrukce, nicméně má klíčový význam pro finální vzhled realizace. Naši pracovníci s klientem "vyladí" finální vzhled pomocí 3D vizulaizce budoucí vzhled koupelny a WC.

2. Převzetí staveniště a bourání stávajících konstrukcí
V den zahájení stavebních prací dochází k převzetí pracoviště. Je sepsán protokol o zahájení stavby a přavzetí staveniště. Naše společnost je pojištěna proti škodám, které v průběhu realizace způsobí a poškození, která vzniknou naší vinou v průběhu stavby samozřejmě neprodleně odstraníme na naše náklady. V den zahájení stavby dochází k odstranění stávající umakartové konstrukce.

3. Výstavba příček
V dalším kroku probíhá vlastní výstavba příček nového jádra. Ta je realizována z porobetovoných tvárnic.

4. Elektrorozvody, rozvody vody a kanalizace
V této fázi jsou realizovány všechny rozvody a dochází k napojení na stávající stoupačky. Po přípravě všech rozvodů dojde k opracování všech instalačních rýh, aby bylo možné v dalších krocích stěny bez problémů opatřit keramickým obkladem, stěrkou či stěny opatřit štukovou omítkou.

5. Sádrokartonový podhled
Jedním z výrazných prvků vzhledu celého interiéru je sádrokartonový podhled. Díky snížení stropu dojde k vyvážení rozměrů celé místnosti (místnost není přehnaně vysoká v poměru k ostatním rozměrům). Díky tomu je možné v tomto kroku v podhledu rozvést rozvody nové vzduchotechniky a osadit bodové osvětlení, které rovněž výrazně pomáhá budoucímu vzhledu celého interiéru. Podhled je poté opatřen vysoce kvalitní interiérovou malbou.

6. Příprava podkladu před obkládáním
Tato čast je technologicky nejnáročnější v průběhu celé realizace přestavby bytového jádra. Naše společnost používá nejmodernější výrobky z oboru stavební chemie od renomovaných spločností Weber-Terranova, Henkel - Ceresit, Knauf a Schönox. Díky tomu je možné časové prostoje vzniklé totuto přípravou povrchů zkrátit na minimum. V této části realizace jde o provedení stěrkových hydroizolací včetně hydroizolačních bandáží pod místa, kde dochází k přímému ostřiku vody na obklad a dlažbu, dále vyrovnání podlahy samonivelčními stěrkami, opatření podlah kročejovou izolací či penetraci stěn pro zajištění soudržnosti obkladů se stěnou. Tato část realizace je očím uživatele skrytá nicméně je nejdůležitější, a přesto mnohdy opomíjenou fází celé realizce. Naše společnost věnuje těmto činnostem zvláštní péči a díky tomu investorovi zajišťuje dlouhou životnost celého díla. V této fázi může být rovněž na přání zákazníka osazeno elektrické podlahové vytápění.

7. Finalizce povrchů
V této fázi již koupelna a WC dostávají finální vzhled. Neobložené části stěn jsou optařeny štukovou omítkou nebo na přání klienta velmi jemnou sádrovou stěrkou. Poté přichází ke slovu obložení obklady a dlažbou. Následně provádíme spárování obkladů a dlažeb odstínem, který si zákazník vybere na základě vizualizace, vzorníku spárovacích hmot a odstínu obkladů. Naše společnost používá spárovací hmoty Henkel - Ceresit se systémem MicroProtect, které zajistí ve Vaší koupelně nejen dlouhodobý vinikající vizuální dojem, ale hlavně koupelnu bez plísní a nežádoucích mikroorganizmů. Součástí tohoto systému jsou rovněž sanitární silikony se stejnými vlastnostmi, které používáme na opracování v nezbytných místech styků materiálů (v rozích stěn, či obezdění vany). V ostatních případěch používáme systémové lišty či jiná technologická řešení, která minimalizují použití silikonu v exponovaných částech.

8. Kompletace
V této fázi dochází k osazení a oživení všech zařizovacích předmětů, a to nejen sanitárního vybavení jako jsou WC mísy či vany, ale i vybavení elektro jako jsou zásuvky, vypínače nebo ventilátory a v neposlední řadě koupelnových dpolňků jako je nábytek či věšáky. V této chvíli je koupelna finálně dokončena a připravena pro dlouhodobé užívání.

9. Předání díla
Poslední fází realizace je protokolární předání díla. Od nás dostanete veškerou potřebnou dokumentaci, jakou jsou návody k obsluze, záruční listy či další potřebné dokumenty. O tomto předání je sepsán zápis kde jsou uvedeny případné drobné nedostatky či vady na díle s termíny jejich odstranění. Touto chvílí začíná běžet záruční doba na dílo a zároveň dlouhé a bezstarostné používání nové koupelny a WC.